Ресурс 1

+38 (0462) 610-508

ehrh.che@gmail.com

Освітній дім прав людини в Чернігові

Онлайн курс з прав людини

Старт: 2018 Статус: Підготовка до запуску

Онлайн курс з прав людини

Старт: 2018 Статус: Підготовка до запуску

В рамках підтриманого проекту “Громадянське суспільство в дії задля вирішення гуманітарної кризи в Україні” у вересні 2016 року почалась робота над створенням базового он-лайн курсу з прав людини “Розуміємо права людини”. Відтоді до роботи над створенням відео лекцій було залучено 10 експертів з різних країн Східної Європи: Україна, Білорусь, Польща, Словаччина, Чехія. Команда курсу проводила очні зустрічі та онлайн перемовини задля залучення обраних експертів. Більша частина визначених експертів позитивно відгукнулися на пропозицію роботи в новому для українського громадського сектору освітньому проекті та для фахівців із пост-радянських держав, в цілому. Створення курсу стало можливим завдякі підтримці міжнародної організації National Endowement for Democracy.

Залучені експерти мають відповідний до тем досвід роботи та мають необхідні компетенції у визначених сферах діяльності. Визнання експертним середовищем цих компетенцій та фаховості має значний вплив на сприйняття професійною аудиторією вагомості освітнього онлайн курсу.

Під час роботи, експертами були досліджені затверджені теми та розроблені матеріали до лекцій. Кожен експерт уклав перелік рекомендованих матеріалів для самостійного дослідження теми, розробив тести для перевірки засвоєних знань у слухачів курсу, додав коротке резюме лекції. Командою розробників курсу надавалась всебічна допомога в роботі над матеріалами лекції. Проводились консультації та супровід певних експертів в роботі над курсом. 

Перелік залучених експертів:

•Дмитро Гудима – адвокат, кандидат юридичних наук, доцент юридичного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка (Львів, Україна) – розробив та прочитав лекцію за темою «Еволюція та філософія прав людини»;

•Андрій Палуда – правозахисник Центру «Вясна» (Мінськ, Білорусь) - розробив та прочитав лекцію за темою «Права людини: основні поняття»;

•Максим Тімофеєв – кандидат юридичних наук, доцент департаменту права Європейського гуманітарного університету (Вільнюс, Литва), міжнародний експерт Ради Європи – розробив та прочитав лекцію за темою «Обмеження прав людини: критерії правомірності»; 

•Ольга Саломатова – координатор освітніх проектів, експерт Хельсінкського фонду з прав людини (Варшава, Польща) – розробила та прочитала лекцію за темою «Каталог прав людини, основні міжнародні документи»;

•Валентин Стефанович – юрист, білоруський правозахисник, член Правозахисного центру «Вясна» (м.Мінськ, Білорусь). Тема лекції «Права людини в Конституції»; 

•Павло Сапелко – юрист, білоруський правозахисник, член Правозахисного центру «Вясна» (м.Мінськ, Білорусь). Тема лекції «Система захисту прав людини ООН»; 

•Богдан Крикливенко – юрист, Голова офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (м.Київ, Україна). Тема лекції «Національна система захисту прав людини»; 

•Зузана Фіалова – експерт з питань розвитку громадянського суспільства (м.Братислава, Словакія). Тема лекції «Громадянське суспільство на захисті прав людини»; 

•Микола Гнатовський – кандидат юридичних наук, експерт з міжнародного гуманітарного права, Президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (м.Київ, Україна). Тема лекції «Міжнародне гуманітарне право та права людини»;  

•Данута Пшивара – правозахисниця, Голова Гельсінського фонду з прав людини (м.Варшава, Польща). Тема лекції «Види і принципи дій на захист прав людини»;

•Павло Уль – адвокат, фахівець із конституційного права (м.Прага, Чехія). Тема лекції «Правові дії»;  

•Олександра Делеменчук – фахівець із міжнародної адвокації Української Гельсінської спілки з прав людини (м.Київ, Україна). Тема лекції «Політичні дії»;

•Ярослав Мінкін – громадський діяч, керівник Угрупування «Стан». Тема лекції «Акції прямої дії»; 

•Олесь Біляцький – білоруський правозахисник, дисидент, Голова Правозахисного центру «Вясна» (м.Мінськ, Білорусь). Тема лекції «Хто такі правозахисники. Історія правозахисного руху». 

Експерти попередньо досліджували відповідні теми, формували тези та складали перелік рекомендованої літератури, фільмів тощо. Також експертами були розроблені тести для слухачів курсу. Згідно з умовами технічного завдання, були написані короткі резюме по кожній темі лекції. Попередньо проводились консультації з вказаними експертами по розробці обраних тем. Всім експертам було надіслане технічне завдання, яке було розроблено робочою командою курсу.  

На даний час ведеться підготовка заключних зйомок онлайн курсу та робота над промоутуванням курсу. До цієї роботи долучені розробники онлайн курсу, фахівці з PR Освітнього дому прав людини Чернігова, Української Гельсінської спілки з прав людини, Правозахисного центру «Вясна». Ведуться перемовини з іншими правозахисним та громадськими організаціями, українськими медіа.